Pad tot huidige pagina

Compostmeester introductiecursus

Compostmeester introductiecursus

Compost

23 september 2017 - 26 november 2017

Inhoud

Wil jij graag dat op meer plaatsen in de buurt gecomposteerd wordt? Wil jij je inzetten om buurtbewoners met elkaar te verbinden bij te dragen aan het sluiten van kringlopen? Wordt dan compostmeester! Een vrijwilliger die zich inzet om de organische afvalstroom te beperken en composteer projecten bij mensen thuis, in de buurt of op instellingen te begeleiden. Daarvoor volgen de compostmeesters een opleiding zodat ze alle benodigde kennis in huis hebben om (buurt)initiatieven te begeleiden en samen iets moois tot stand te brengen.

Introductiecursus
Deze introductiecursus is een kijkje in de keuken van de compostmeester om verschillende facetten van dit vakgebied te leren kennen. Na het volgen van deze cursus kun je aan de slag gaan met het ondersteunen van buurtcompostering zodat organisch materiaal zijn weg vindt naar de aarde. Op die manier wordt de bodem gevoed en het groen in de buurt verbeterd! De ervaring blijft beperkt tot composteren in een deel van één seizoen maar geeft een goed beeld van de mogelijkheden, valkuilen en oplossingen voor composteren gedurende de andere seizoenen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur en één dagexcursie naar het bezoekerscentrum van het Comité Jean Pain in Londerzeel, België.

Deelname
Om je in te schrijven vul je het formulier op de website van NMTZuid in. Er is een deelnemersaantal van 15 mensen vastgesteld. Voor tips en vragen kun je contact opnemen met Els van Natuur & Milieuteam Zuid per e-mail: Els@NMTZuid.nl.

Programma:
1. Introductiebijeenkomst (23-09-17)
In de eerste bijeenkomst wordt in gegaan op het belang van composteren voor het voeden van de bodem. De functie van een compostmeester wordt besproken en de deelnemers leren elkaar kennen en delen hun ervaringen en verwachtingen. Er zal een overzicht gegeven worden van het beleid van de gemeente Amsterdam op dit gebied, lopende composteer projecten en organisaties die actief bezig zijn met composteren.

2. Koud en warm composteren (07-10-17)
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende technieken als composteren in vaten, bakken en hopen. Verschillen tussen koud en warm composteren komen aan bod. Evenals fermenteren in Bokashi emmers. Wat zijn de basisregels, de veel voorkomende problemen en hoe is het op te oplossen? Wat kun je composteren en wanneer weet je dat de compost rijp is?

3. Excursie naar Londerzeel, België in samenwerking met Vlaco (21-10-17)
Op deze dag gaan we naar Londerzeel, België om een rondleiding te krijgen door het bezoekerscentrum Hof ter Winkelen van het Comité Jean Pain. Dit comité werd opgericht in 1978. om de zogenaamde Jean Pain methode bekend te maken, een techniek om hak- en snoeihout om te zetten in waardevolle compost. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een kennis- en ontmoetingsplaats voor iedereen die bezig is met het verwerken van organisch restmateriaal. De Vlaamse organisatie Vlaco behartigt al bijna 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Zij organiseerden al vele jaren geleden de opleiding tot compostmeester.

4. Wormencomposteren (28-10-17)
Deze bijeenkomst staat helemaal in het teken van dit nobele ongewervelde bodemdiertje. Hoe werkt wormcomposteren? Hoe start je zelf of in de buurt een wormencompostbak op? Welke modellen wormcompostbakken bestaan? Wat kun je aan de wormen geven? Wat is de ideale leefomgeving?

5. Toepassing van compost en bodemleven (11-11-17)
Uit wat voor een soort deeltjes bestaat je bodem? Hoe pas jij jouw eigen compost toe in de tuin. Wat is de kwaliteit ervan en wat bevat compost? Hoe staat het met het bodemleven en wie leeft er onder onze voeten? Hoe dragen de bodemdiertjes bij tot het creëren van goede groeivoorwaarden voor de planten?

6. Compostmeesters in de wijk (25-11-17)
In de afsluitende bijeenkomst kijken we naar de mogelijkheden voor het opzetten van composteer projecten in Amsterdam Zuid. Deelnemers presenteren hun ervaringen en plannen voor buurtcomposteren. We bespreken de resultaten van de cursus en wensen voor toekomstige uitwisseling van ervaringen en mogelijke vervolgopleiding of praktijkstages.

De inschrijftermijn sluit op 18 september. Als je meedoet aan de cursus dan sturen wij je een betalingsmogelijkheid door na die datum.

Categorie

Cursus, lezing, excursie

Naam locatie

Wijkcentrum De Pijp

Adres

Gerard Doustraat 133, Amsterdam

Website

http://nmtzuid.nl/2017/08/31/compostmeester-introductiecursus/

Toegangsprijs en kaarten bestellen

€60,- voor 6 bijeenkomsten

Meer informatie

Zie onze website voor meer informatie over de docenten, tijdstippen en locaties.

Om je in te schrijven vul je het formulier op de website van NMTZuid in. Er is een deelnemers aantal van 15 mensen vastgesteld. Voor tips en vragen kun je contact opnemen met Els van Natuur & Milieuteam Zuid via: Els@NMTZuid.nl