Pad tot huidige pagina

Burendag Centrum Oost

Burendag Centrum Oost

16 september 2018, 11:00 - 21:00 uur

Inhoud

Op 16 september 2018 organiseert het Buurtcomité Oostelijke Eilanden voor de 5e maal in samenwerking met Buurt op de kaart, Sciandri en Dock de Burendag. De activiteiten voor jong en oud zullen voornamelijk plaatsvinden op het terrein tussen de Oosterkerk en buurthuis de Witte Boei. Doel van de Burendag is een hernieuwde verbinding van buurtbewoners met elkaar. De voorgenomen activiteiten zijn toegespitst op veelal expressieve activiteiten, die in de buurt ondernomen worden met de bedoeling medebewoners hiervan deelgenoot te maken en hen hopelijk te enthousiasmeren daar verder bij betrokken te zijn. We willen met name ook de jeugd inspireren om bijvoorbeeld een instrument te gaan bespelen, om te rappen, dansen, het maken van gedichten of een ander expressief vak uit te oefenen. Dit zou een grote winst betekenen voor de Oostelijke Eilanden. Er is ruimte voor sport en spel en er worden workshops en muziekoptreden georganiseerd. Allemaal met talent en inzet van vrijwilligers in onze buurt. Buurtvaders en moeders organiseren een wereldkeuken en voor de allerkleinsten zal er een kleine kermis aanwezig zijn. We pakken extra uit om in dit lustrumjaar een positieve impuls te geven aan het buurtleven. Ondernemers, organisaties en corporaties stellen we in de gelegenheid om informatie te geven over hun activiteiten en plannen voor de buurt en om vrijwilligers te werven voor hun verschillende activiteiten. Voor meer info kunt u een e-mail sturen naar: buurtcomiteoostelijkeeilanden@hotmail.com

Categorie

Manifestaties en evenementen

Doelgroep

Alle leeftijden

Naam locatie

Kleine Wittenburgerstraat 201

Adres

Kleine Wittenburgerstraat 201, Amsterdam

Toegangsprijs en kaarten bestellen

gratis

Meer informatie

Zie onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Buurtcomiteoostelijkeeilanden