Pad tot huidige pagina

Dag van de Hedendaagse Kunst - Christian Zanotto - Chronomads - IIC Amsterdam - Red Stamp Art Gallery

Dag van de Hedendaagse Kunst - Christian Zanotto - Chronomads - IIC Amsterdam - Red Stamp Art Gallery

13 oktober 2018 - 5 januari 2019

Inhoud

Red Stamp Art Gallery is blij u de samenwerking met het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam te mogen presenteren, met medewerking van de Ambassade van Italië in Den Haag, ter gelegenheid van de 14e editie van de Dag van de Hedendaagse Kunstdie in het leven geroepen is door AMACI, Associatie van Italiaanse Musea voor Hedendaagse Kunst, in samenwerking met het MAECI, het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en het MiBACT, het Italiaans Ministerie van Cultureel Erfgoed en Activiteiten en Toerisme.

Op zaterdag 13 oktober, de “Internationale Dag van de Italiaanse Hedendaagse Kunst” , zullen het Italiaans Cultureel Instituut en diens Directeur, Carmela Callea, in samenwerking met de Red Stamp Art Gallery, van 11:00 tot 20:00 uur (openingsborrel 16:00 tot 20:00 uur) op de locatie van de galerie, Christian Zanotto's Solotentoonstelling CHRONOMADS openen, die gecureerd wordt door Sonia Arata.

Christian Zanotto leeft en werkt sinds 2000 tussen Amsterdam en Venetië. In zijn zeer originele onderzoek verenigt hij op meesterlijke wijze klassiek taalgebruik en technieken met nieuwe media en het digitale universum, waarbij hij verkent op welke wijze deze met elkaar in verbinding staan.

Tentoongesteld wordt een groep uitgekozen werken: virtuele sculpturen op paneel van kristal, video's en holografische werken, die uit de periode 2007-2017 komen en de structuur en reikwijdte van het traject van Zanotto duidelijk maken, die al vanaf zijn vormende jaren zijn interesse op verschillende technologieën richt. Hierin vindt hij een manier om alle ervaringen die hij via traditionele expressieve vormen heeft verworven te verenigen. Hij zoekt en bereikt daarbij een ongewone eenheid tussen twee kanten: het numerieke en ontastbaare aspect van zijn werken en dat van hun materiële vertaling, waarbij hij impliciete en onontgonnen kanten en mogelijkheden ontdekt van een bepaalde techniek waarvan hij de grenzen verkent en oprekt.

Christian Zanotto probeert de natuur te onderzoeken van het virtuele domein, van het immateriële, van het “metafysische”, van wat verborgen ligt onder de algemene waarnemingsdrempel, van de dimensies van de werkelijkheid die zich langzamerhand steeds meer kenbaar maken aan ons bewustzijn, ook naar aanleiding van de implicaties van het meest recente wetenschappelijk onderzoek. De kunstenaar, met zijn scherpzinnige vooruitziende en humanistische gevoeligheid, toont ons diverse inzichten en visies die betrekking hebben op het actuele moment in de geschiedenis, door in te gaan op fundamentele thema's en aspecten van het heden, die tot de dag van vandaag nog maar weinig verkend en zeker niet volledig begrepen worden.

De werken voeren krachtige en raadselachtige figuren ten tonele met een intense aantrekkingskracht. De complexe composities met hun talloze verfijnde en geraffineerde details rijzen op uit een innemende zwarte en spiegelende achtergrond. Hierin verschijnen, naast het gereflecteerde beeld van de toeschouwer, machines, objecten en structuren met een hermetische functie, lichamen met androgyne en plastische trekken waar de sensuele component een leidende rol vervult, code om de meest primordiale en intieme kant van het wezen te bereiken, waar elke sensatie en redenatie zijn oorsprong heeft: voor Zanotto is de formele expressie nooit doel op zich, maar deel van de conceptuele inhoud van het werk.

De tentoonstelling toont een intense kunstzinnige visie, avant-gardistisch, die verleidt en fascineert dankzij zijn sterke esthetische/scenische impact en die complexiteit en diepgang bevat, en reacties en reflecties stimuleert door waarneming, psychologie en emoties erbij te betrekken en semantische kortsluiting die in gang wordt gezet door symbolen: een complexe visuele kosmos die als een ideografisch alfabet gelezen moet worden, waar majestueuze en hybride simulacra een donkere wijdte domineren, en ons vertellen van een omnipresente en hemelse vloeibare tijd-ruimte waar verleden, heden en toekomst zich mengen.

CHRONOMADS verwijst reeds in de titel naar de tijd en het idee van een nomadische en multidirectionele beweging in diens stroom of lagen: het geheel van werken, interpreteerbaar als een visuele metatekst, kijkt en toont ons een symbolische, mythische, filosofische sleutel, universele en tegelijkertijd hedendaagse thema's en gebeurtenissen, en raakt deze in hun essentie. Deze problematiek gaat van het niveau van het zelf en het individu tot aan dat van de massa, en de sfeer van geheimzinnige en hiëratische entiteitenen donkere krachten, zinspelingen op veronderstelde regels en verborgen intriges, in een uitgebreide emblematische voorstelling van diverse aspecten van onze tijd en van vergane tijden, waar de actualiteit en het hier-en-nu alle informatie van de reeds gepasseerde tijd en de toekomst bevat en samenvat.

De openingsborrel wordt u aangeboden door Radisson Blu Hotel, Amsterdam, event partner

Categorie

Kunst en creativiteit

Doelgroep

Alle leeftijden

Naam locatie

Red Stamp Art Gallery

Adres

Rusland 22 Amsterdam, Amsterdam

Website

http://redstampartgallery.com/index.html

Toegangsprijs en kaarten bestellen

Gratis toegang

Meer informatie

Christian Zanotto is geboren in Vicenza in 1972; na zijn opleiding aan de Accademia di Belle Arte di Venezia heeft hij zijn studio naar Nederland verplaatst. Hij leeft en werkt tussen Amsterdam en Venetië. In 2007 kreeg hij de “Prijs van de Kunsten – Prijs van Cultuur” op het gebied van Digitale Kunst. Hij heeft gewerkt met internationaal belangrijke critici en curatoren en heeft op talloze solotentoonstellingen en collectieve tentoonstellingen en beurzen geëxposeerd.

Red Stamp Art Gallery is een galerie voor hedendaagse kunst in Amsterdam die sinds 2005 actief is in het centrum van de stad. De galerie presenteert werken van kunstenaars van formaat, met extra nadruk op Italiaanse auteurs, met de intentie om het internationale publiek bewust te maken van hun bijzondere kenmerken.

De Dag van de Hedendaagse Kunst is een belangrijk evenement dat sinds 2005 door AMACI georganiseerd wordt ten behoeve van de hedendaagse kunst en haar publiek. AMACI heeft zaterdag 13 oktober 2018 gekozen voor de 14e Dag van de Hedendaagse Kunst; nieuw bij deze editie is de “Internationale Dag van de Italiaanse Hedendaagse Kunst”, waarbij het buitenlandse netwerk van het MAECI en de Italiaanse Culturele Instituten in het buitenland wordt ingezet om de Italiaanse kunst buiten de landsgrenzen te promoten, dankzij de samenwerking met het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en de coördinatie van de Algemeen Directeur voor de Promotie van Economie, Cultuur en Wetenschap van het MAECI, en van de Algemeen Directeur Hedendaagse Kunst en Architectuur en Stedelijke Buitenwijken van het MiBACT, Italiaans Ministerie van Cultureel Erfgoed en Activiteiten en Toerisme.

RED STAMP ART GALLERY

CHRISTIAN ZANOTTO

CHRONOMADS

Solotentoonstelling

In samenwerking met het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam met medewerking van de Ambassade van Italië in Den Haag.

Opening zaterdag 13 oktober 2018 in het kader van de 14e Editie van de Dag van de Hedendaagse Kunst / “Internationale Dag van de Italiaanse Hedendaagse Kunst” die in het leven geroepen is door AMACI, Associatie van Italiaanse Musea voor Hedendaagse Kunst, in samenwerking met het MAECI, het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en het MiBACT, het Italiaans Ministerie van Cultureel Erfgoed en Activiteiten en Toerisme.

Opening: zaterdag 13 oktober 2018 – 11:00 / 20:00 – Gratis toegang

Openingsborrel: 16:00 /20:00

Tentoonstelling: 13 oktober 2018 – 5 januari 2019

Curator: Sonia Arata

Teksten: Sonia Arata

Openingstijden:

zaterdag 13 oktober 2018: Opening / Internationale Dag van de Italiaanse Hedendaagse Kunst: van 11:00 tot 20:00 uur

van 14 oktober 2018 tot 5 januari 2019: van woensdag t/m zaterdag, van 13:00 tot 18:00 uur en op afspraak

Red Stamp Art Gallery

Rusland 22 - 1012 CL Amsterdam – NL

info@redstampartgallery.com

http://www.redstampartgallery.com/

Tel.: +31 20 4208684

Cell. NL: +31 6 46406531

Cell. IT: +39 347 1917003

Italiaans Cultureel Instituut

Keizersgracht 564 – 1017 EM Amsterdam – NL

iicamsterdam@esteri.it

http://www.iicamsterdam.esteri.it

Tel.: +31 20 6263987