Pad tot huidige pagina

Muziek: Waiting Room

Muziek: Waiting Room

2-1-1-768x509.jpg

8 september 2019 - 10 november 2019

Inhoud

Waiting Room laat ons de fabrieksboerderij ervaren als het instituut dat het meest symptomatisch is voor de manier waarop onze samenleving omgaat met dieren, terwijl het vrijwel onzichtbaar is in onze leefomgeving. De fabrieksboerderij bestaat op basis van de instandhouding van een scheiding tussen het actieve leven van de mensen en het passieve, naakte leven van niet-menselijke dieren. In het Amstelpark hebben bezoekers een geheel andere ontmoeting met de parkdieren dan de dieren die wij als voedsel consumeren. De context van het Amstelpark als een door mensen gecreëerde omgeving met een vredelievende relatie tussen mensen en niet-mensen, vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Gustafsson&Haapoja spelen in Waiting Room met het contrast tussen het Amstelpark en de bio-industrie.

Waiting Room is een geluidsinstallatie die een absorberende sound scape vanuit 16 speakers in een verder lege ruimte ten gehore brengt. De sound scape is een audio documentatie van de ruimte waarin varkens wachten voordat ze geslacht worden. Onzichtbaar gemaakt worden de dieren spookachtige verschijningen die de samenleving die hun dood ontkent achtervolgen.

De geluidsinstallatie wordt begeleid door een video Terror Archive. Het archief is gebouwd rond de woorden ‘terror’ en ‘terrorism’. Het woord terrorisme wordt gebruikt door de status quo als een manier om de krachten te beschrijven die er verzet aanbieden: bijvoorbeeld dierenrechten activisme wordt terrorisme genoemd. Het doel van terrorisme is om terreur en angst te veroorzaken. Terreur verwijst ook naar de angst die ervaren wordt door degene die onderworpen worden aan door de samenleving toegestaan geweld. Terror Archive bestaat uit woorden en concepten waardoor Gustafsson&Haapoja de mechanieken van een door de staat toegestaan geweld in kaart brengen en de manieren waarop leven – inclusief dat van mens – ‘moordbaar’ gemaakt wordt.

In Waiting Room spelen Gustafsson&Haapoja met de gelijktijdige belichting van het park en de bio-industrie en met de onzichtbaarheid en aanwezigheid van de fabrieksboerderij in onze samenleving, en stellen voor dat de fabrieksboerderij representatiever voor onze relatie tot andere levensvormen is dan de ideologie die het park representeert.

Categorie

Kunst en creativiteit

Doelgroep

Alle leeftijden

Naam locatie

Amstelpark

Adres

Amstelpark 4, Amsterdam

Website

http://www.zone2source.net

Toegangsprijs en kaarten bestellen

Gratis