Pad tot huidige pagina

Natuurmonumenten groenvisie van Amsterdam

Natuurmonumenten groenvisie van Amsterdam

natuurmonaamloos-2.jpg

18 september 2019, 20:00 - 22:00 uur

Inhoud

20.00u-22.00u

Wij van de Ledencommissie van Natuurmonumenten Noord-Holland nodigen je van harte uit voor een ledenavond over de Groenvisie van Amsterdam op woensdag 18 september 2019 in Amsterdam. De bijeenkomst wordt gehouden in de Jungle Amsterdam (Tweede van Swindenstraat 26, Amsterdam). We beginnen om 20.00 uur, de zaal opent om 19.45 uur. De toegang is vrij, ook voor niet leden, maar we stellen het wel op prijs als je je even aanmeldt (via lcnoord-holland@natuurmonumenten.nl).

De afgelopen twee jaar heeft Natuurmonumenten in Amsterdam verschillende bijeenkomsten georganiseerd over de ruimtelijke ontwikkelingen in en rond Amsterdam, de ecologie en de grotere groengebieden. De Groenvisie is een logische vervolgstap in deze reeks onderwerpen. De groenvisie is nu in ontwikkeling; een goed moment om uit de eerste hand meer erover te horen. Geertje Wijten is de projectleider en zal een inleiding geven. Met uiteraard gelegenheid voor vragen en discussie.

Aan Geertje hebben we gevraagd of ze naast een algemeen overzicht ook kan ingaan op:

Wat voor visie ontwikkelt de gemeente op het groen; wat is de relatie tussen de Groenvisie en de Omgevingsvisie?
Wat is binnen die visie de rol van de grotere groengebieden?
Wat is status van de bescherming van het groen?
Is er onderscheid in soorten groen, bijvoorbeeld voor tamelijk intensieve recreatie enerzijds en meer op natuur en rustige recreatiegericht gebieden?
Heeft de groenvisie ook impact op de inzet van de gemeente voor recreatieschappen en voor natuurgebieden, zoals in Waterland en Amstelland?
Gaat de gemeente de visie ook samen met buurgemeenten bespreken, bijvoorbeeld in de Metropool Regio Amsterdam?
Wat voor soort uitvoeringsprogramma wordt er gemaakt?

Kortom voldoende stof voor een boeiende bijeenkomst. Je bent van harte welkom. NM voert reeds campagnes voor meer bloemen, insecten, bijen en minder verharding in tuinen. Wij zijn als Ledencommissie geĂ¯nteresseerd in wat de leden van NM en andere belangstellenden vinden. Ook wat jullie vinden dat NM kan bijdragen aan het groen in en rond de stad.

De Ledencommissie Noord-Holland Natuurmonumenten
Joke Baars
Onno Breider
Lisa Johnson
Marinus de Jong
Fred Klinkhamer (penningmeester)
André van der Leij
Monica Nieuweboer (secretaris)
Hans Scheen
Peter Tan (voorzitter)
Roos de Vreede
Anke Wonneberger
Pieter Zijlema

Categorie

Overig

Doelgroep

Volwassenen

Naam locatie

Jungle Amsterdam

Adres

Tweede van Swindenstraat 26, Amsterdam

Website

https://www.jungle.amsterdam

Toegangsprijs en kaarten bestellen

Gratis (aanmelden via: lcnoord-holland@natuurmonumenten.nl)

Meer informatie

locatie informatie: geen drempels.

Openbaar vervoer:
Tram 19 halte Eerste van Swindenstraat,
Tram 1 en 3 halte Dapperstraat ca. 2 minuten lopen
Bus 37 en 41 halte Dapperstraat
Bus 245 (nachtbus) halte Dapperstraat
Lopen vanaf het Muiderpoortstation: 5 minuten