Pad tot huidige pagina

Lezing: de lessen van de jaren '30

61056391_31343afdc6_b.jpg

Lezing: de lessen van de jaren '30

30 januari 2020, 20:15 - 22:15 uur

Inhoud

Voor het ontstaan van de crisis van de jaren ’30 kunnen meerdere oorzaken worden toegeschreven en tegelijkertijd ook weer betwist. Wat zonder twijfel vaststaat is de onvermijdelijke wisselwerking tussen enerzijds armoede en ongelijkheid en anderzijds macro-economische ontwikkelingen en politieke stromingen. Het stellen van de vraag hoe dit kan worden verbeterd, is makkelijker dan het geven van een bevredigend antwoord. De weg vooruit is er een van hindernissen en uitdagingen, van dynamiek en stagnatie, met de uitslag van de laatste twee verkiezingen als naslagwerk. Om die reden beargumenteert Coen Teulings, hoogleraar economie zowel aan de Universiteit Utrecht als aan de University of Cambridge, dat achteromkijken, in het specifiek naar de jaren ’30, de weg vooruit is om te bepalen wat wel en niet werkt. Toen bleek noch het ‘rechts’ populisme, noch het ‘linkse’ populisme werkbaar. Als alternatief werd het gedachtegoed van William Beveridge waarbij de nadruk ligt op het marktmechanisme als hoeksteen van de samenleving, de weg naar groei van de naoorlogse welvaart. Op deze gespreksavond licht hij dit verder toe en zal Senna Maatoug, ervaren debatvoorzitter en debatleider, hem bijstaan om het gesprek te leiden.

Aanmelden kan via www.idealenfabriek.nl, waar ook de nieuwste editie van tijdschrift Andersland te downloaden is.
30 januari 2020, aanvang 20:15. Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK Amsterdam.
De toegang is gratis.

De Idealenfabriek zet utopische idealen in het daglicht middels gesprekavonden en verdiepend tijdschrift Andersland om zo de samenleving een stukje te verbeteren.

Categorie

Cursus, lezing, excursie

Doelgroep

Volwassenen

Naam locatie

Orgelpark

Adres

Gerard Brandtstraat 26, Amsterdam

Website

http://www.idealenfabriek.nl

Toegangsprijs en kaarten bestellen

gratis