Pad tot huidige pagina

Webinar: Integraal ontwerpen openbare ruimte

20200611 Logo IOOR webinar 940x415 pixel WitteA link

Webinar: Integraal ontwerpen openbare ruimte

25 juni 2020, 15.00 - 17.00 uur

Inhoud

Beste vakgenoten,

Gemeente Amsterdam, Ruimte en duurzaamheid, team Amstel-Stad nodigt jou van harte uit voor de webinar Integraal ontwerpen openbare ruimte op 25 juni 2020.

Waarom een nieuwe methode?
Amsterdam en medesteden groeien. Stedelijke groei zorgt voor uitdagingen. Er wordt met hogere dichtheden gebouwd, de energievoorziening wordt ingewikkelder en de regenwaterafvoer en hittestress vragen om innovatieve en duurzame oplossingen. Amsterdam werkt daarom met partners aan een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling: een nieuwe integrale ontwerpmethode voor de openbare ruimte. De nieuwe integrale ontwerpmethode is gevat in een boek dat binnenkort verschijnt.

Wat houdt de methode in?
In de nieuwe manier van ontwerpen staan de ondergrond en een meervoudig functiegebruik voorop. Bij het ontwerpen en het inrichten van de stad, is het van belang dat er uitvoerig gekeken wordt naar de fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte en haar ondergrond. Het genoemde streven is daarom een meer integrale samenwerking waarbij de focus ligt op duurzame, toekomstbestendige uitkomsten. Vanwege de complexiteit van de samenwerking is het van belang dat betrokken partijen vroeg in het proces met elkaar om tafel gaan en actief de samenwerking opzoeken.

De afgelopen twee jaar heeft een gedreven en enthousiast team van gemeentelijke ontwerpers en ingenieurs samen met deskundigen van universiteiten en kennisinstellingen de nieuwe ontwerpmethode toegepast op de Amstel-Stad als concrete casus. In een ideale wereld wordt deze ontwerpmethode van de openbare ruimte leidend voor gebiedsontwikkelingen in Amsterdam en een voorbeeld voor andere steden.

Vers van de pers: boekpresentatie
De webinar gaat over de integrale ontwerpmethode openbare ruimte, waarbij het boek centraal staat. Het boek wordt gepresenteerd, toegelicht door de initiatiefnemers, visueel ondersteund door een korte video, uitgereikt en in ontvangst genomen door bekende vakgenoten vanuit het ruimtelijk domein. Dit alles vindt plaats in de studio van Pakhuis de Zwijger - New Metropolis in Amsterdam Zuidoost en kunt u live streamen vanuit uw woon- of werkomgeving.

Vragen? Neem contact op via integraleontwerpmethodeOR@amsterdam.nl

Bekijk het programma op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/programma-webinar-25-juni-integrale/

Categorie

Cursus, lezing, excursie

Doelgroep

Volwassenen

Naam locatie

Online: https://dezwijger.nl/live

Website

https://dezwijger.nl/programma/webinar-integraal-ontwerpen/

Toegangsprijs en kaarten bestellen

Geen aanmelding nodig