Pad tot huidige pagina

Informatiedag Adoptiepedia

Informatiedag Adoptiepedia

27 november 2021, 14.00 - 17.00 uur

Inhoud

Op de informatiedag zullen er presentaties worden gegeven over Adoptiepedia, ervaringsverhalen van geadopteerden en het donateurschap. Ook zal er een poll/panel worden gehouden. Het doel van de informatiedag is om geadopteerden en hun naasten kennis te laten maken met Adoptiepedia, wie wij zijn en wat wij doen. Daarnaast is het doel ook om geadopteerden het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn en dat ze met bepaalde vragen bij Adoptiepedia terecht kunnen.

Categorie

Overig

Doelgroep

Alle leeftijden

Naam locatie

Sky Lounge Amsterdam

Adres

Naritaweg 1, Amsterdam

Website

https://adoptiepedia.nl/inschrijving-informatiedag/

Toegangsprijs en kaarten bestellen

gratis